PUBLIEKE PARTICIPATIE Project ONE – MER

Beste bezoeker,

Het chemiebedrijf INEOS wenst in de haven van Antwerpen, tussen de Scheldelaan en het Kanaaldok, een nieuw industrieel project te realiseren.  Dit project draagt de naam ‘Project ONE’.

In het kader van het vergunningstraject voor Project ONE in de haven van Antwerpen maakt INEOS bekend op welke wijze de milieueffecten van het gehele project in kaart zullen worden gebracht. De volledige aanpak van het milieueffectenrapport (MER) staat uitgeschreven in het aanmeldingsdossier, dat vanaf 1 april beschikbaar is in de dossierdatabank op de website van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid: www.mervlaanderen.be, onder het kenmerk PR3263.

Om iedereen de kans te geven hier opmerkingen bij te formuleren, organiseert INEOS op vrijwillige basis een inspraakprocedure, die loopt van 1 tot en met 30 april 2020. Vanwege de coronamaatregelen kon de oorspronkelijke opzet, een fysiek inspraakmoment, helaas niet doorgaan en is gekozen voor een toelichting langs digitale weg.

Inspraakreacties kunnen gaan over de inhoud van de aanmelding en/of de voorgestelde methodologie en te onderzoeken alternatieven. Je kan ze overmaken via het online inspraakformulier op www.mervlaanderen.be of per mail aan mer@vlaanderen.be

De experten van het departement Omgeving zullen de inspraakreacties evalueren en ermee rekening houden in het zogenaamde scopingsadvies, dat bepaalt wat er in het Project-MER moet worden onderzocht.

We danken je alvast voor de interesse in het project en hopen je hiermee geïnformeerd te hebben.

Korte versie

Er is een webinar ontwikkeld, waarin je verdere toelichting krijgt bij de inspraakprocedure en de verschillende disciplines die in het milieueffectenrapport bestudeerd en beoordeeld worden. Zowel de effecten van de aanlegfase als deze tijdens de exploitatie maken deel uit van het onderzoek en dit voor de voorbereidende werken, de propaandehydrogenatie(PDH)-eenheid, de ethaantank, de ethaankraker en alle ondersteunende infrastructuur.

Lange versie
(met uitleg per MER-discipline)

Over Project ONE

Project ONE is een investering van INEOS in de Antwerpse chemiesector voor de bouw van een ethaan- en PDH-installatie. Met een budget van ruim 3 miljard euro is het de grootste investering in de Europese chemie in meer dan 20 jaar. De installaties zullen met ethyleen en propyleen de bouwstenen leveren voor essentiële chemische producten die deel uitmaken van het dagelijkse leven. Ethyleen en propyleen worden namelijk gebruikt voor toepassingen in diverse sectoren zoals de auto-, bouw-, energie- en medische sector. Denk bijvoorbeeld aan buizen voor het transport van drinkwater en gas, isolatiemateriaal, textiel, zonnepanelen, smeermiddelen en wieken van windmolens, maar ook steriele verpakkingen, MRI-scanners, recycleerbare verpakkingen en lichtgewicht onderdelen voor auto’s.

Project ONE zal de norm voor de chemiesector in Europa verleggen door de meest geavanceerde technieken in te zetten. De investering zal met name baanbrekend zijn op het vlak van energie-efficiëntie en een voetafdruk hebben die maar de helft bedraagt van bestaande gelijkaardige installaties in Europa.

INEOS heeft in België al 2.500 mensen in dienst op 9 verschillende sites. Met Project ONE komen daar direct 450 jobs bij, en een vijfvoud daarvan indirect.