Beste lezer,

Dit jaar zetten we nieuwe stappen om met Project ONE een brug te bouwen naar een meer duurzame toekomst. Eind vorig jaar beslisten we om de scope van het project aan te passen en volledig te focussen op de bouw van de meest duurzame ethaankraker van Europa.

Waarom deden we dit? De wereldwijde vraag naar ethyleen, met een lage voetafdruk, neemt toe en is acuut. Wetende dat de jongste stoomkraker in Europa al 25 jaar oud is, zijn nieuwe en meer duurzame installaties nodig om aan deze vraag te kunnen voldoen. Tegelijk blijft de realisatie van een propyleeneenheid deel uitmaken van onze Europese olefinenstrategie. Dit zal echter in een later stadium ontwikkeld worden als een afzonderlijk project en niet langer deel uitmaken van Project ONE.

Met Project ONE is er nu een concreet plan voor een nieuwe ethyleeninstallatie, met een productie die minder dan de helft CO2 uitstoot dan de best presterende vergelijkbare installaties in Europa. Hiermee slaan we twee vliegen in een klap: de vernieuwing én de verduurzaming van onze Antwerpse chemische cluster.

In bijzondere werkomstandigheden omwille van COVID, heeft ons team grondig verder gewerkt om een nieuwe vergunningaanvraag klaar te stomen. We voorzien om deze in de zomer van dit jaar in te dienen voor het volledige project, dit is zowel voor de voorbereidende werken, de bouw als de exploitatiefase van Project ONE. De aanvraag zal een analyse bevatten van de integrale milieueffecten van het project, alsook een uitgebreid klimaathoofdstuk. We zullen ook grondig bespreken hoe Project ONE past in de klimaatdoelstellingen van de overheden. We hebben er vertrouwen in dat we een sterk en overtuigend dossier zullen neerleggen.

In deze editie van de nieuwsbrief geven we je een betere inkijk in waarom onze stoomkraker de groenste van Europa zal zijn en welke impact deze zal hebben op de sector. We tonen ook aan dat we de laagste voetafdruk op termijn verder kunnen aanscherpen tot klimaatneutraal dankzij de ingebouwde flexibiliteit van het ontwerp van onze installatie.

Waarom nog decennia wachten wanneer we nu reeds het verschil kunnen maken en de transitie naar een klimaatneutrale toekomst versnellen?
Nu is het moment om dit waar te maken.

John McNally, CEO INEOS Project ONE

De weg naar een duurzame toekomst vandaag inzetten

Wegen op de benchmark vastgelegd in ETS

De weg naar een klimaatneutrale toekomst verloopt in etappes. Project ONE maakt nu reeds een fundamenteel verschil door maximaal gebruik te maken van het allerbeste van wat de technologie van vandaag biedt. Wanneer we de ethaankraker van Project ONE vergelijken met alle andere Europese krakers (dat zijn er een veertigtal) binnen het Europese Emissiehandelssysteem (ETS), dan zien we dat we de norm letterlijk verleggen. Binnen de categorie van stoomkrakers situeert Project ONE zich met 0,29 ton CO2/ton product aan slechts 43% van de benchmark (0,68 ton). Die benchmark wordt bepaald door de 10% best presterende installaties. Als onze ethaankraker op de markt komt, zal deze de benchmark aanzienlijk verlagen: andere spelers zullen daardoor aangezet worden om bijkomende duurzame investeringen te doen of ze zullen meer emissierechten moeten betalen.

Hoe realiseren we deze reductie?

KEUZE VOOR ETHAAN VOOR OPTIMALE GRONDSTOFCONVERSIE

Ethaan is veel 'selectiever' voor ethyleen dan nafta, een destillaat van ruwe aardolie, dat vandaag de dominante grondstof is van stoomkrakers. Het verschil is frappant: als je ethaan kraakt, wordt ca 80% daarvan omgezet in ethyleen; bij nafta bedraagt dit slechts 30%. Er moet dus veel meer nafta worden ingezet voor eenzelfde productievolume van ethyleen. Bij het kraken van ethaan wordt er ook minder methaangas en meer waterstof gevormd dan bij nafta. Dit maakt van ethaan de best mogelijke grondstof voor de productie van ethyleen.

WATERSTOF INZETTEN ALS BRANDSTOF

Door de omzettingsreactie van ethaan naar ethyleen komt meer dan 100.000 ton waterstof per jaar vrij die we als milieuvriendelijke brandstof inzetten voor de kraakovens en stoomketels. Dit verlaagt onze voetafdruk aanzienlijk. Bij de verbranding van waterstof komt er namelijk geen koolstof vrij.

MAXIMALE ENERGIE-EFFICIËNTIE

We ontwerpen en streven naar een optimale integratie: de koelte van de grondstoffen en de warmte van de ovens van de ethaaninstallatie worden elders ingezet om energie te besparen.

GROENE ENERGIE

De aangekochte elektriciteit van Project ONE wordt volledig afgedekt door hernieuwbare energie, waarvoor we 2 grote windenergiecontracten sloten met ENGIE en RWE.

Hierdoor kunnen de afnemers van de ethyleen van Project ONE elk jaar 2 miljoen ton CO2 emissies besparen aangezien ze niet meer afhankelijk zullen zijn van de ethyleen van meer vervuilende installaties.

 

Alle opties open voor een klimaatneutrale toekomst

Vanwege zijn sterke uitgangspositie zal Project ONE het best gepositioneerd zijn om naar een zero voetafdruk te evolueren. We hebben nu reeds de nodige flexibiliteit ingebouwd in onze installaties om andere technologieën te integreren zodra deze matuur en financieel haalbaar zijn. Dat geeft ons de ruimte om onze voetafdruk verder te verminderen. Het is bvb technologisch mogelijk om de kraakovens en stoomketels van Project ONE volledig met waterstof te voeden. Voorwaarde is de beschikbaarheid van voldoende klimaatvriendelijke waterstof. Met de investeringen die momenteel aan de gang zijn in waterstoftechnologie en hernieuwbare energie, ook in Vlaanderen, ligt deze mogelijkheid in de toekomst binnen bereik. Daarnaast zijn in ons ontwerp al investeringen opgenomen voor het inrichten van een koolstofafvanginstallatie, zodat ook deze optie op termijn benut kan worden.

Vandaag is elektrificatie van een stoomkraker nog verre toekomstmuziek. Wanneer deze technologie industrieel schaalbaar wordt en er voldoende groene stroom beschikbaar is, kan onze installatie hier eveneens op inhaken. Dankzij de grote hoeveelheid waterstof in het kraakgas dat als brandstof kan ingezet worden, volstaat het dan om slechts een deel van de ovens te elektrificeren om klimaatneutraal te produceren.

Meer weten? 
Project ONE: brug naar een meer duurzame toekomst voor de Antwerpse chemie

INEOS in het nieuws

Sinds onze laatste nieuwsbrief hebben de medewerkers van de bestaande INEOS vestigingen niet stilgestaan. Hieronder vind je een kort overzicht van enkele van onze realisaties:

 • INEOS Hygienics: Om de Vlaamse vaccinatiecentra klaar te stomen voor het grote publiek , leverde INEOS Hygienics 75.000 liter handgel. Zo kunnen we ons steentje bijdragen in de strijd tegen het coronavirus en samen onze vrijheid herwinnen.
  Lees meer

 • INEOS Hydrogen: INEOS startte een nieuwe business op gericht op schone waterstof, onder leiding van de Vlaming Wouter Bleukx.
  Lees meer

 • INEOS Phenol: Een primeur in België in samenwerking met ENGIE: op de site van INEOS Phenol in Doel werd voor het eerst het gebruik van waterstof getest in een warmtekrachtkoppelingscentrale die is aangesloten op een operationele industriële installatie.
  Lees meer

 • STYROLUTION: We haalden het VRT journaal met onze doorbraak in geavanceerde recyclage van polystyreen, waardoor we van polystyreen afval (zoals oude yoghurtpotjes) opnieuw gerecycleerd zuiver plastic kunnen maken. Deze reportage kaderde in de uitrol van de uitgebreide PMD zak. Een waardevol initiatief waardoor nu ook plastic opgebouwd uit styreen (herkenbaar door het recyclagesymbool 6 aan de onderkant van de verpakking) wordt ingezameld en beschikbaar wordt voor de recyclagemarkt. Herbekijk de reportage hier.

 • STYROLUTION: We blijven inzetten op onderzoek naar recyclage: zo kreeg een demoproject voor de productie van ABS kunststoffen uit gerecycleerde grondstoffen Europese financiële steun, en gaf VLAIP groen licht voor onderzoek naar kunststofrecyclage.
  Lees meer

 • INOVYN: INOVYN leverde waterstof voor een dubbele primeur in Vlaanderen: een terminaltrekker op waterstof en mobiel waterstoftankstation.
  Lees meer 

 • Petroineos: INEOS en Petroineos hebben een memorandum van overeenstemming gesloten met het Acorn CCS Project om samen te werken aan de ontwikkeling van het eerste afvang- en opslagsysteem voor koolstof in Schotland. Het is de bedoeling dat het systeem, dat de hele Grangemouth-site zal bestrijken, in 2027 operationeel wordt.
  Lees meer 

Benieuwd naar nog meer Project ONE nieuws? Dat kan je hier terugvinden: https://project-one.ineos.com/nl/nieuws/

Better begins in Antwerp
Unsubscribe.


PROJECT ONE ON SOCIAL MEDIA

project-one.eu
Scheldelaan, 482
2040 Antwerpen (Lillo)
Antwerpen Belgium